درست نيمه ي من بود

معرفي كرد خود را :منم كبوتر چاهي

مرا فروخته مادر به پنج سكه ي شاهي

مداد سبز و گلي ام كنار مدرسه جا ماند

و خط چشم بدل شد به سايه هاي سياهي

دوازده سالگي ام دو بچه در بغلش داشت

پسر كه مثل پدر شد شلوغ هر چه بخواهي

و دختري كه از اول درست نيمه ي من بود

به جاي سرسره بازي نشست خيره به راهي

{سكوت، گريه} و شوهر طلاق نامه فرستاد

ولي به ديدنم آمد براي مسخره گاهي

من از خدا گله دارم خبر نگار!نوشتي

دچار مي شود امشب به رودخانه سه ماهي

/ 5 نظر / 5 بازدید
رضوان

سلا زهرا. وبلاگت مبارک باشه. :) اين شعر از کی بود؟

شعرها و آثارتان را خواندم و لذت بردم !طوری که ستام کردن يادم رفت !و يک طلب بخشش بدهکار شدم .

هاشم

سلام زهرا جان من نميدانم توهمان زهرا خود ماهستی داي

زهرا جان سلام