این گنجشک از مشهد گریخته است

هوای قم ، وحشتناک است. وحشتناک با همان مفهوم زیبایی شناسانه خاص خاص خودم و این را فقط من و او می فهمیم ولا غیر. نمی دانم این همه ابر یکباره از کجا گریخته اند که این کویر شوریده،  چنین مست وبی پروا خیس میشود هر روز، صبح و شام و ما دو نفر گیج گیج می زنیم به خیابان از دو جهت مخالف وناگهان کنار آن تکه سنگ به هم میرسیم وبعد ...

/ 2 نظر / 31 بازدید

حالگیره هوای قم وخیلی دلگیر وژر غصه ملال آور چشم بسته غیب نگو اینو عالم و آدم میدانند

علیمدد رضوانی

هوای قم خیلی هم بد نیست0ازماهم سر بزنید0