بلایی به نام فیسبوک

گناه سوت و کوری این خانه به گردن فیسبوک باد که ناگهان دچار کرد مرا و البته همه را.

/ 6 نظر / 34 بازدید
بهاره

ومن تمام مدت در فکرهای زنی باشم که خاطراتش را در آیینه می بافد! ..... سلام به روزم

حسین حسینی

سلام با غزلی به روزم خوشحال میشم میزبان لطف و محبتتون باشم[گل]

خلیلی از اصفهان

حق با شما است شاعر گرامی . در این اوخر که بازار فسبوک گرم شده است ، وبلاگ ها بسیا کمسو شده است.

علی ظفریوسفی

فیس بوک همه را به مرض الکترونیکی به اعتیاد دچار ساخته وا قعا که

ساغر

درست زمانی که ما عطای فیس بوک را به لقایش بخشیده آمدیم وبلاگ گشودیم!

کیلکین

سلام استاد خیلی قشنگ بود الهام گرفتم برای شعر بعدیم موفق باشید منتظر حضورتون هستم